Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geoelektrika – Vertikální elektrické sondování (VES)

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:ESRI
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Geoelektrika – Vertikální elektrické sondování (VES)
alternativní název: GGM - Geoelektrika - měření VES
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1994
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-GGM_VES-DTB
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Databáze obsahuje situaci měřících stanovišť vertikálního elektrického profilování a měřené sondážní křivky. Registr měření geoelektrickou metodou vertikálního elektrického sondování (VES) je budován od r. 1994.
účel vytvoření: Snadnější přístup k datům, efektivnější vyhledávání, bezpečné zálohování a archivace dat.
stav zpracování: historický/archívní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Eva Hudečková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429205
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: eva.hudeckova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/e/eva.hudeckova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/eva.hudeckova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Vladimír Ambrozek
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429230
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: vladimir.ambrozek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/v/vladimir.ambrozek
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/vladimir.ambrozek
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
formát zdroje:
formát:
formát: ASCII file system
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: geofyzika
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: GEOFYZIKA/Geoelektrika
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3655
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Vertikální elektrické sondování, VES
klíčové slovo: CzechGeo
klíčové slovo: EGDI
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení přístupu: další omezení
další omezení: souhlas Ministerstva životního prostředí
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 25000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1957
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: TXT
verze formátu: nespecifikováno
formát:
formát: SHP
verze formátu: nespecifikováno
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Eva Hudečková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429205
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: eva.hudeckova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/e/eva.hudeckova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/eva.hudeckova
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
popis: stránka na webovém portále ČGS
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=27
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/VES/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/VES_intranet/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: INT
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geofyzikalni_mereni_i/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/VES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.0.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geofyzikalni_mereni/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Přesnost lokalizace: Digitalizace zákresů v mapách 1 : 25 000 až 1 : 5 000 (výjimečně 1 : 50 000 u regionálních akcí) Zprávy o geoelektrickém průzkumu byly zpracovány vesměs na pracovištích společnosti Geofyzika, a.s. Brno a jejích předchůdcích na území ČR od roku 1957. Jedná se o úkoly převážně regionálního, někdy i o významnější úkoly lokálního charakteru, realizované zejména v rámci naftové prospekce, hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu, ložiskového průzkumu a řešení strukturně geologické problematiky. Největší objem dat je soustředěn do významných sedimentárních oblastí karpatské předhlubně, hornomoravského a dolnomoravského úvalu a moravské části vídeňské pánve, uložena jsou však i data z jiných oblastí ČR.
Metadata
identifikátor záznamu: 500e63dc-89a4-44fc-987d-91c80a010817
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf-8
Identifikátor rodičovských metadat: 8cac1c80-1c80-1cac-869b-c88088beb3f3
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 28.11.2018
Související odkazy