Česká geologická služba
Přihlášení
 

Letecká geofyzika

série

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:ESRI
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28403
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Letecká geofyzika
alternativní název: GGM - Letecká geofyzika
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1957
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-GGM-LG-DTB
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: tabulka digitální
Abstrakt: Databáze letecké geofyziky obsahuje data magnetometrická (delta T), radiometrická (úhrnná aktivita gama) a gama spektrometrická (koncentrace K, U, Th).
účel vytvoření: Snadnější přístup k datům, efektivnější vyhledávání, bezpečné zálohování a archivace dat. Propojení oblastí a přepočet dat na jednotnou úroveň – vytvoření základní geomagnetické, radiometrické a gama spektrometrické mapy ČR.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Eva Hudečková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429205
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: eva.hudeckova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/e/eva.hudeckova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/eva.hudeckova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
formát zdroje:
formát:
formát: ORACLE
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: GEOFYZIKA
klíčové slovo: GEOLOGIE/Geochronologie/Radiometrie
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: geofyzika
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Magnetometrie
klíčové slovo: Radiometrie
klíčové slovo: Gama spektrometrie
klíčové slovo: Úhrnná aktivita gama
klíčové slovo: Magnetická anomálie
klíčové slovo: Geomagnetické pole
klíčové slovo: Koncentrace K
klíčové slovo: Koncentrace U
klíčové slovo: Koncentrace Th
klíčové slovo: CzechGeo
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): další omezení
další omezení: souhlas Ministerstva životního prostředí
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 25000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1957
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: DBF
formát:
formát: XML
formát:
formát: CSV
formát:
formát: XLS
formát:
formát: TXT
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Eva Hudečková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429205
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: eva.hudeckova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/e/eva.hudeckova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/eva.hudeckova
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-da
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Přesnost lokalizace: Digitalizace zákresů v mapách 1 : 200 000 (léta 1957-1959) až 1 : 25 000 (1993-2012) podle způsobu navigace letadla. Magnetometrická vrstva byla původně vytvořena kombinací letecké flux-gate magnetometrie (šedesátá léta 1:200 000) a pozemních měření a pokryla 100% území, nověji bylo znovu (společně s gama spektrometrií) nalétáno přes 60% území protonovou magnetometrií (1:25 000), která nahradila starší měření (od roku 2006 je namísto protonového magnetometru využíván modernější kvantový magnetometr cesiový). Pro výpočet magnetických anomálií v základní geomagnetické mapě ČR je použito mezinárodní geomagnetické referenční pole IGRF (International Geomagnetic Reference Field) pro epochu 1981.0. Letecké měření úhrnné gama aktivity hornin pokrylo 100% území (1:200 000), leteckou gama spektrometrií (1:25000) bylo změřeno více než 60% plochy ČR. Pří tvorbě základní radiometrické mapy ČR byl v územích, kde byla měřena letecká spektrometrie gama, využit pro úhrnnou aktivitu gama kanál celkového gama záření, v územích nepokrytých leteckou spektrometrií bylo využito letecké měření expozičního příkonu záření gama z šedesátých let.
Metadata
identifikátor záznamu: 500e60c1-5de0-4cd6-9b1b-91c80a010817
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf-8
Identifikátor rodičovských metadat: 8cac1c80-1c80-1cac-869b-c88088beb3f3
Typ zdroje: série
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 27.6.2018
Související odkazy