Česká geologická služba
Přihlášení
 

Báňské mapy

aplikace

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Báňské mapy
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.4.2012
událost: vytvoření
Datum:
datum: 2014
událost: revize
Datum:
datum: 15.11.2017
událost: revize
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-BANMAP-SDE-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
Abstrakt: Mapová aplikace zpřístupňuje náhledy skenů a informace o báňských mapách z území ČR, evidovaných na pracovišti ČGS v Kutné Hoře.
účel vytvoření: Veřejný přístup k datům.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Jolana Šanderová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jolana.sanderova
adresa:
adresa:
e-mail: jolana.sanderova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 274 01
město: Kutná Hora
ulice, číslo: Dačického náměstí 11/7
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/11611693
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420327515724
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jolana.sanderova
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/r/roman.kujal
adresa:
adresa:
e-mail: roman.kujal@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 170 06
město: Praha 7
ulice, číslo: Kostelní 364/26
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420234742290
telefonní číslo: +420234742118
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/roman.kujal
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Martin Paleček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
adresa:
adresa:
e-mail: martin.palecek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429261
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
zodpovědná strana:
název organizace: ARCDATA PRAHA, s.r.o.
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.arcdata.cz/o-spolecnosti/kontakt/
adresa:
adresa:
e-mail: office@arcdata.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 11000
město: Praha 1
ulice, číslo: Hybernská 24
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420224190511
role: zpracovatel
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-banskemapy-66.png
formát zdroje:
formát: ArcSDE
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/mr
klíčové slovo: Nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: báňské mapy
klíčové slovo: těžba
klíčová slova:
klíčové slovo: humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO - 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/115
klíčové slovo: archivy
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/105
klíčové slovo: poddolování a důlní díla
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/112
klíčové slovo: státní geologická služba
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: licence
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2012
konec: 9999
coupledResource:
název: Báňské mapy
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5a7993fd-392c-422b-b479-36340a010852
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Báňské mapy
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5a7993fd-392c-422b-b479-36340a010852#_5a7993fd-392c-422b-b479-36340a010852
uuidref: 5a7993fd-392c-422b-b479-36340a010852
název: Báňské mapy
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/banske_mapy
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: Mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=11&cultureInfo=en
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/mine-workings
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Mapová aplikace byla vytvořená firmou ARCDATA PRAHA, s.r.o. pomocí technologií ESRI ArcGIS Server a Silverlight začátkem roku 2012. Česká verze aplikace map byla přepracována v prostředí Web AppBuilder a publikována v režimu https dne 15.11.2017.
Metadata
identifikátor záznamu: 4f78c201-0740-42df-b087-1da00a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 19.6.2018
Související odkazy