Česká geologická služba
Přihlášení
 

Báňské mapy

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zpřístupňuje náhledy skenů a informace o báňských mapách z území ČR, evidovaných na pracovišti ČGS v Kutné Hoře.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-BANMAP-SDE-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
archivy
poddolování a důlní díla
státní geologická služba
Volná
báňské mapy
těžba
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.04.2012
revize:2014
revize:15.11.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/banske_mapy (Mapová aplikace )
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=11&cultureInfo=en
http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/mine-workings
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Jolana Šanderová
Dačického náměstí 11/7, Kutná Hora, 274 01
tel: +420327515724
email: jolana.sanderova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
licence
copyright
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 19.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy