Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická encyklopedie on-line

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace on-line geologické encyklopedie zpřístupňuje databázi, která je založena na publikaci "Malá encyklopedie geologie", kterou v roce 1993 vydal vlastním nákladem jeden z předních českých geologů profesor Jan Petránek. Encyklopedie byla za jeho spolupráce zdigitalizována a je dále doplňována o nové termíny. Původní pérovky byly částečně překresleny J. Synkem a některé termíny jsou doplněny fotografiemi.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-ENCYKLOPEDIE-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
informace > dokumentace > dokument > typ dokumentu > encyklopedie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
slovníky a encyklopedie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2007
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie
Geografické ohraničení
-180, -90, 180, 90
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.11.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy