Česká geologická služba
Přihlášení
 

Katalog knihovny ČGS

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace pro jednotné vyhledávání v katalozích knihoven ČGS.
Zpřístupňuje katalogy dokumentů geovědního a environmentálního fondu. Jedná se o monografie (GEO od 1981), separáty (od 1990), elektronické zdroje, periodika a analytický soupis článků z geovědního (od 1981) a environmentálního fondu. Starší publikace a články geovědního fondu jsou průběžně doplňovány. Fond environmentální literatury je evidován v knihovním systému kompletně.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS- KATALOGY_KNIH-DTB-APL
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
knihovny
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:2016
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://knihovna.geology.cz
http://library.geology.cz/
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna/katalogy-databaze
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/library/catalogues-databases
Geografické ohraničení
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Hana Breiterová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089417
email: hana.breiterova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
Omezení veřejného přístupu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.01.2016
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy