Česká geologická služba
Přihlášení
 

Významné geologické lokality

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace na mapovém serveru ČGS pro zobrazení a hledání významných geologických lokalit na území ČR.Vymezení lokalit v mapě je zde dostupné s využitím dalších geoinformačních vrstev (geologická mapa, správní celky, chráněná území aj.). Vyhledávání lokalit je možné podle charakteristik lokality, administrativního členění, mapového listu atd.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-LOKALITY-SDE-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Chráněná území
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Volná
lokalita významná
ochrana
prostředí životní
území chráněné
humanGeographicViewer
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2012
zveřejnění:2012
revize:2014
revize:15.11.2017
revize:19.12.2018
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality (mapová aplikace (CS) )
http://mapy.geology.cz/geologicke_lokality_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/lokality
http://www.geology.cz/localities
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
částečně omezeno
Omezení veřejného přístupu
copyright
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 21.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy