Česká geologická služba
Přihlášení
 

Významné geologické lokality

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace zpřístupňuje databázi významných geologických lokalit na území ČR. Aplikace je logicky členěna na část prohlížecí (zobrazení a vyhledání lokalit v mapě) a na část vyhledávací (databázové vyhledávání podle různých kritérií: lokalizace, geologická charakteristika, ochrana území, detailní údaje o záznamu atd.). K jednotlivým lokalitám lze zobrazit odborný popis, fotografie, odkazy na literaturu a vytvářet tiskové výstupy.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-LOKALITY-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Chráněná území
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
humanCatalogueViewer
Volná
lokalita významná
ochrana
prostředí životní
území chráněné
Česká republika
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2001
revize:2010
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://lokality.geology.cz
http://lokality.geology.cz./d.pl?item=1&l=e
http://www.geology.cz/lokality
http://www.geology.cz/localities
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 11.05.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků
Související odkazy