Česká geologická služba
Přihlášení
 

Významné geologické lokality

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
počet geom. objektů: 2076
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Významné geologické lokality
alternativní název: G_lokality, Významné geologické lokality ČR
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 2001
Datum:
událost: revize
datum: 2012
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-LOKALITY-DTB
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: tabulka digitální
Abstrakt: Databáze představuje registr významných geologických lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
účel vytvoření: Práce na databázi významných geologických lokalit započaly v Českém geologickém ústavu v roce 1992 v návaznosti na vytváření registru chráněných geologických lokalit, spolu s AOPK ČR.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089444
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: marketa.vajskebrova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/marketa.vajskebrova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/marketa.vajskebrova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: ORACLE
verze formátu: 10g
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: lokalita významná
klíčové slovo: ochrana
klíčové slovo: prostředí životní
klíčové slovo: území chráněné
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5544
klíčové slovo: ochrana prostředí životního/ochrana přírody
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ps
klíčové slovo: Chráněná území
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: bez omezení
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: volný přístup na internetu
prostor. reprezentace: textová tabulka
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 25000
jazyk zdroje: cze
jazyk zdroje: eng
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
tématická kategorie: životní prostředí
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
uvnitř: ano
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1997
konec: 9999
začátek + rozsah:
trvání: 2007
začátek: 1.1.2001
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: DBF
verze formátu: ?
formát:
formát: XLS
verze formátu: ?
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://lokality.geology.cz
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
popis: databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/new_g_lokality/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: odstaveno - mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/new_g_lokality_an/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace (EN)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
popis: mapová aplikace (EN)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/g.lokality.e/d.pl?item=1
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
popis: DB_cze interni
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/glok/glok_acc/glok_eg_menu.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
popis: DB_cze editace
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/lokality
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
popis: webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/localities
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
popis: webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/interni/projekty/lokality
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
popis: intranet (CS)
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://lokality.geology.cz/d.pl?item=1&l=e
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_eng
popis: databázová aplikace (EN)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada bez prostorové složky
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: V letech 1997 - 1999 byla kartotéka geol. lokalit přepsána do digitální formy (databáze Access) a o rok později převedena do centrálního datového skladu ČGS - (databáze Oracle).Poloha geologických lokality byla odečtena z mapy měřítka menšího než 1:50 000 včetně. V současné době probíhá editace databáze a upřesnění souřadnic v měřítku 1:25 000. Odborný garant (2007-2017): RNDr. Pavla Gürtlerová
Metadata
identifikátor záznamu: fe301f80-1f80-1e30-bff3-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 8.2.2018
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
Související odkazy