Česká geologická služba
Přihlášení
 

Dekorační kameny

aplikace

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: linie, křivka
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Dekorační kameny
alternativní název: Dekorační kameny v ČR - Mapová alikace
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2012
událost: zveřejnění
Datum:
datum: 2014
událost: revize
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-DEKOR-SDE-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Aplikace mapového serveru pro zobrazení a vyhledávání dekoračních kamenů - hornin, lomů a architektonických prvků.
účel vytvoření: Aplikace dekorační kameny umožňuje orientaci v kamenech, které byly použity k dekoračním a stavebním účelům.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Martin Paleček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
adresa:
adresa:
e-mail: martin.palecek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429261
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/b/barbora.dudikova
adresa:
adresa:
e-mail: barbora.dudikova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089554
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/barbora.dudikova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-dekoraky-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 2.3
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.7.2009
událost: revize
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/104
klíčové slovo: nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: dekorační kámen
klíčové slovo: lom
klíčová slova:
klíčové slovo: humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO - 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): další omezení
omezení (autor.): další omezení
omezení (autor.): copyright
další omezení: Bez omezení
Typ služby: Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 12.031
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.506
zem. šířka - sever: 51.074
coupledResource:
název: Administrativní jednotky
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
název: Dekorační kameny
SV_CoupledResource:
identifikátor: 4cf6062d-e508-4b08-9007-ebc40a010817
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Dekorační kameny ČR - mapová služba
Abstrakt: Aplikace vytváří přehled o používaných dekoračních kamenech, místech jejich těžby a místech jejich použití na určitých architektonických prvcích. Využívá mapovou službu Dekorační kameny v ČR - mapová služba. Uživateli umožňuje vyhledávání podle atributů spojených s dekoračními kameny, administrativních celků, listokladů, dále volbu pevných měřítek a přístup k legendám a nápovědě.
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=4cf6062d-e508-4b08-9007-ebc40a010817#_4cf6062d-e508-4b08-9007-ebc40a010817
uuidref: 4cf6062d-e508-4b08-9007-ebc40a010817
název: Dekorační kameny
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852#_5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
uuidref: 5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
název: Administrativní jednotky
Obsah
popis feature katalogu:
typy geoprvků: REG_SOUSTAVA
typy geoprvků: HORNINY
typy geoprvků: PR_MIN kódovník přívlastků minerálů v kódovníky_Geo
typy geoprvků: FOTO_LO
typy geoprvků: MAPA_K25_NAZ
typy geoprvků: LOMY
typy geoprvků: DK_MINERALY
typy geoprvků: DK_OBJEKTY
typy geoprvků: DEKOR_KAMEN
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název: Dekorační kameny v ČR - atributy
identifikátor:
kód: b6fbe800-e800-16fb-9b91-52caa6446ca8
Distribuce
Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: Mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/datove-zdroje/dekoracni-kameny
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/geology-for-all/decorative-stones
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Anglická verze aplikace byla vytvořena a zveřejněna v roce 2014; odstavena 12/2018.
Metadata
identifikátor záznamu: 4d244afd-5484-4237-8564-ebc40a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 17.12.2018
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
Související odkazy