Česká geologická služba
Přihlášení
 

Bezešvá geologická mapa ČR 1 : 50 000 (GEOČR50)

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
počet geom. objektů: 48431
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: linie, křivka
počet geom. objektů: 913423
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
počet geom. objektů: 263613
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Bezešvá geologická mapa ČR 1 : 50 000 (GEOČR50)
alternativní název: GEOČR50
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 2004
Datum:
událost: vytvoření
datum: 2004
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-GEOCR50-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 : 50 000 a databáze společné geologické legendy ČR. Ta obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění). GeoČR 50 obsahuje přes 260 000 vymapovaných geologických jednotek z celého území ČR.
účel vytvoření: poptávka po kvalitních geovědních informacích v digitální formě
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429220
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: zuzana.krejci@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2
formát:
formát: MGE, dgn
verze formátu: 7
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: geologie
klíčové slovo: geologické mapování
klíčové slovo: regionální výzkum
klíčové slovo: geologická mapa
klíčové slovo: vektorizace
klíčové slovo: geoinformatika
klíčové slovo: EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo: geologie
klíčové slovo: ohlašování a sběr dat
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/121
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.1.2010
událost: revize
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/bu
klíčové slovo: Budovy
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.onegeology-europe.eu/concept/104
klíčové slovo: GEOLOGIE/Petrologie/Litologie
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: uvedeno v licenční smlouvě
právní omezení:
omezení užití: bez omezení do měřítka 1 : 40 000
omezení přístupu: licence
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): ochrana duševního vlastnictví
další omezení: řádné citování datového zdroje (uvedeno v licenční smlouvě)
agregace:
nadřazená datová sada:
typ asociace: část bezešvé databáze
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2000
konec: 2008
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: ano
typy geoprvků: KVARTER_HOR
typy geoprvků: PREDKVARTER_HOR
typy geoprvků: ZLOMY50
typy geoprvků: GLINIE50
typy geoprvků: LINIOVE_ZNACKY50
typy geoprvků: BODOVE_ZNACKY50
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název: GEOČR50 - ATRIBUTY
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 2004
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa50_index/MapServer
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G50_rastr/MapServer
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr50/MapServer
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geocr_50/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geocr50/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/geoinfo_an/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace (EN)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geocr_50/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geocr_50_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/legenda/gm50.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-v-meritku-1-50-000/Geologicke-mapy-c91c128c129.html
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: PRINT_cze
funkce on-line zdroje: objednání
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Datová sada GEOCR50 byla poloautomaticky digitalizována ze skenované série map Geologické a účelové mapování celého území ČR v měřítku 1:50 000 (Cicha et al., 1985-1998), která obsahuje 213 mapových listů. Následně byla provedena harmonizace dat na hranách mapových listů. V současné době probíhá harmonizace a aktualizace jednotlivých geologických útvarů založená na nejnovějších poznatcích z geologického mapování i dalších výzkumných prací. Současně probíhá harmonizace a doplňování legendy. Topografický podklad použitý pro publikaci: ZMČR50
Metadata
identifikátor záznamu: 4d01fbc5-f0a0-4a31-9ec5-ebc40a010817
jazyk metadat: cze
Identifikátor rodičovských metadat: 80b30800-0800-10b3-8b97-52caa6446ca8
Typ zdroje: datová sada
Úroveň v hierarchii (jméno): http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429220
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: zuzana.krejci@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 10.9.2018
Související odkazy