Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - HYDROČR50

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 jako nedílná součást Souboru geologických a účelových map byla sestavována v Českém geologickém ústavu tak, aby charakterizovala zobrazované geologické prostředí každého mapového listu jak z kvantitativního, tak i částečně kvalitativního hydrogeologického hlediska. Srozumitelnou formou tak vhodně prezentuje informace týkající se podzemních vod jako jedné z nejpodstatnějších složek geofaktorů životního prostředí. Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 poskytuje uživatelům tyto základní okruhy informací:
- typ, charakter a geometrie hydrogeologického prostředí (kolektory, izolátory);
- přístupnost podzemních vod
- využitelnost podzemních vod z hlediska kvantity;
- vhodnost podzemních vod pro vodárenské účely z hlediska kvality;
- možnost akumulace podzemních vod.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HG50-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie > hydrogeologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 1985 - 1998
Typ prostorové prezentace rastr (grid)
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_rastr/MapServer
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-v-meritku-1-50000/hydrogeologicke-mapy-50000
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Jan Čurda
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089564
email: jan.curda@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
Distribuční formát image/jpeg ?, application/pdf ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 24.09.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy