Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Geologické mapy oblasti bývalého Československa v měřítku 1 : 200 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GM200-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 2004
Typ prostorové prezentace rastr (grid)
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:200000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G200_rastr/MapServer
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-v-meritku-1-200-000/geologicke-mapy-200000
https://mapy.geology.cz/geocr50/
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení do měřítka 1 : 150 000
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
ochrana duševního vlastnictví
další omezení
Distribuční formát image/jpeg nespecifikováno, application/pdf nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 13.08.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy