Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000

datová sada

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000
alternativní název: G200
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 2004
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-GM200-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
Abstrakt: Geologické mapy oblasti bývalého Československa v měřítku 1 : 200 000.
účel vytvoření: Barevné mapy předčtvrhorních útvarů pokrývají území celé České republiky a jsou výstupem geologického mapování z doby první republiky.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429220
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: zuzana.krejci@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2.
formát:
formát: rastr
verze formátu: nespecifikováno
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.1.2010
událost: revize
klíčová slova:
klíčové slovo: geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení užití: bez omezení do měřítka 1 : 150 000
omezení přístupu: ochrana duševního vlastnictví
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): ochrana duševního vlastnictví
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: rastr (grid)
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 200000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2004
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: image/jpeg
verze formátu: nespecifikováno
formát:
formát: application/pdf
verze formátu: nespecifikováno
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200
protokol: ESRI:AIMS--http--configuration
název on-line zdroje: OUT
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G200_rastr/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-v-meritku-1-200-000/Geologicke-mapy-c91c117c118.html
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: PRINT_cze
funkce on-line zdroje: objednání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geocr50/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
Jakost dat
Kvalita dat:
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Mapová série byla vydávána mezi lety 1980 a 1990 a obsahuje 28 mapových listů.
Metadata
identifikátor záznamu: 4cf789d9-96cc-492b-973e-ebc40a010817
jazyk metadat: cze
Identifikátor rodičovských metadat: 4cfd008f-4620-4eaa-a6b0-ebc40a010817
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Lucie Kondrová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089434
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: lucie.kondrova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/l/lucie.kondrova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/lucie.kondrova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 13.6.2018
Související odkazy