Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOCR50-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: GEMET - Concepts, version 3.1: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
Volná
humanGeographicViewer
Jazyk zdroje
Časový rozsah revize:10.11.2014
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr50/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr50_EN/MapServer
Geografické ohraničení
11.865, 48.024, 19.487, 51.327
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
a. Datová sada není vhodná pro: Tato mapa byla vytvořena v regionálním měřítku především pro vědecké a vzdělávací účely a nemůže být použita v případech, kdy je zapotřebí velmi detailní geologické informace.b. Za poplatek: ano, je zapotřebí uzavřít smlouvu c. Další podmínky: anod. Další informace na webu: http://www.geology.cz/extranet/geodata/cenik
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát ArcSDE 10.2.
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy