Česká geologická služba
Přihlášení
 

Fotoarchiv ČGS

aplikace

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Fotoarchiv ČGS
alternativní název: fotoarchiv - apl
kalendářní datum:
Datum:
datum: 3.8.2015
událost: vytvoření
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-FOTOARCHIV-APL
způsob prezentace: dokument digitální
způsob prezentace: obraz digitální
Abstrakt: Aplikace Fotoarchiv ČGS zpřístupňuje rozsáhlou historickou a současnou fotografickou dokumentaci ČGS z České republiky i ze zahraničí. Aplikace umožňuje vyhledávat fotografie podle autora, roku vzniku snímku, správních jednotek a podle geologického členění, geologického stáří a geologických lokalit. K dispozici jsou také předpřipravené Fotogalerie – série tematických snímků (např. Stavba Lipenské přehrady 1958–1959 nebo Expedice do Antarktidy 2004–2009).
účel vytvoření: Fotodokumentace slouží jako srovnávací materiál při ochraně významných geologických lokalit, při pochopení historických terénních map a dokumentací (např. před zatopením přehradních systémů), při studiu soudobých vodohospodářských (vodní jímky) nebo těžebních zařízení, ale i například při zkoumání morfologického vývoje krajiny (nestabilní svahy, kaňony řek). Nové přírůstky fotoarchivu jsou přesně lokalizovány (x,y) a podrobněji popsány (autor, rok, název objektu a lokality, číslo úkolu nebo název akce). Uchovájí se jak klasické fotografie (většinou velikosti 13x9 až 18x13), tak digitální snímky (původní neupravené soubory ve formátu *.jpg, velikosti 0,5 – 1,5 MB). Zálohují se na CD nebo DVD. Klasické fotografie jsou naskenovány ve fomátu *.tif a *.jpg a pro náhledy degradovány na formát *jpg. Oba typy souborů jsou opět zálohovány na příslušná media. Zálohové soubory a pozitivy jsou k dispozici v archivu u správce databáze. Naskenované fotografie jsou v náhledech přístupné uživatelům přes vyhledávací aplikaci na internetu. V současné době je v databázi evidováno přes 13 000 záznamů archivní fotodokumentace. Výběry fotografií podle různých kritérií: 1) ID fotografie (číslo) 2) Lokalita (např. Kolín) 3) Obec (např. Praha) 4) Okres (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií) 5) Kraj (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií) 6) Stát (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií) 7) Region (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např Orlické hory(26))) 8) Mapa ZM 50 (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např. Polička (1433)(9)) 1433 je číslo mapy, 9 je počet záznamů) 9) Mapa GK 200 (výběr z číselníku s uvedením počtu fotografií (např. Ostrava (M34XIX) (44)) M34XIX je číslo mapy, 44 je počet záznamů) 10) Autor snímku 11) Fotografovaná osoba 12) Geologický jev 13) Téma 14) Hornina 15) Minerál 16) Událost 17) Technický a negeologický prvek 18) Objekt 19) Rok pořízení snímku výběr z číselníku s uvedením počtu snímků např. 2005 (111)) 20) Datum přidání snímku do fotoarchivu výběr z číselníku s uvedením počtu snímků např. 22.5.1959 (6)) 21) Stratigrafická jednotka (výběr z číselníku např. paleozoikum, proterozoikum) 22) Regionálně-geologická jednotka 23) Významné geologické lokality (ano/ne)
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavel Bokr
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavel.bokr
adresa:
adresa:
e-mail: pavel.bokr@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089443
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/pavel.bokr
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Tamara Sidorinová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/t/tamara.sidorinova
adresa:
adresa:
e-mail: tamara.sidorinova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 152 00
město: Praha 5
ulice, číslo: Geologická 577/6
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22004122
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420251818748
telefonní číslo: +420251085227
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/tamara.sidorinova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-fotoarchiv-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: informace/dokumentace/fotografie
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: ohlašování a sběr dat
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/121
klíčové slovo: archivy
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/115
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/118
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: fotografie
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): copyright
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: -180
zem. délka - východ: 180
zem. šířka - jih: -90
zem. šířka - sever: 90
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Fotoarchiv ČGS
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817#_507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817
uuidref: 507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817
název: Fotoarchiv ČGS
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Významné geologické lokality ČR - aplikace 1 - bez zobrazení prostorových dat
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817#_4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817
uuidref: 4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817
název: Významné geologické lokality ČR - 1
Obsah
popis feature katalogu:
typy geoprvků: X_TYP_HORNIN
typy geoprvků: X_OBJEKT
typy geoprvků: X_TEMA
typy geoprvků: FOTO_FOTOARCH
typy geoprvků: GEOGRAFIE
typy geoprvků: X_KONTINENTY
typy geoprvků: X_ZEME_FOTO1
typy geoprvků: FOTOARCH
typy geoprvků: X_PREHRADA
typy geoprvků: X_AUTOR
typy geoprvků: SCAN_ABC
typy geoprvků: X_TYP_SNIMKU
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název: Atributy fotoarchiv
identifikátor:
kód: cbcf1380-1380-1bcf-a50c-52caa6446ca8
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://fotoarchiv.geology.cz
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
popis: databázová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/archiv
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Metadata
identifikátor záznamu: 0e799700-9700-1e79-b7db-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 5.11.2018
Související odkazy