Legenda geologické mapy 1 : 25 000

Aplikace na vyhledávání položek geologické legendy k již vydaným mapám 1 : 25 000.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR25_G_LEG_DGN-DTB-APL
NonMap
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2001
2001 - dosud
.
Česká geologická služba
RNDr. Pavel Hanžl, Dr.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429231
email: pavel.hanzl@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role:

Informace o metadatovém záznamu

535f91df-1f08-4a46-b9f9-2f8c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje