Česká geologická služba
Přihlášení
 

Významné geologické lokality - prostorová data

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Prostorové zobrazení - geodatabáze významných geologických lokalit, která představuje registr těchto lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené, nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-LOKALITY-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná
lokalita významná
ochrana
prostředí životní
Jazyk zdroje čeština, angličtina
Časový rozsah Od 2001
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/ (mapová aplikace )
http://mapy.geology.cz/geologicke_lokality_old/index_EN.html?config=config_EN.xml (mapová aplikace )
http://www.geology.cz/lokality (webová stránka )
http://www.geology.cz/localities (webová stránka )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality/MapServer (mapová služba )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality_EN/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
částečně omezeno
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Významné geologické lokality
Související odkazy