Česká geologická služba
Přihlášení
 

Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje údaje o výhradních i nevýhradních ložiscích, prognózních zdrojích, ložiskách a zdrojích s ukončenou těžbou, ložiskově neperspektivních oblastech, výsledcích negativních průzkumů a geografickou lokalizaci ložisek.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-LOZ-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
zdroj
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals 4EU
INSPIRE Registr číselníků 0.3, 2013: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1992
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5 (mapová aplikace (CS) )
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/loziska_prognozni_zdroje/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=6
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/loziska_prognozni_zdroje_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Jaromír Starý
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742110
email: jaromir.stary@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., DWG nespecifikováno, DXF nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.05.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Surovinový informační systém (SurIS)
Katalog geoprvků Atributy třídy prvků VEKTOR.LOZVPOLCR [-FC]
Související odkazy