Česká geologická služba
Přihlášení
 

Litogeochemická dokumentace

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazující dokumentační body, které obsahují analytické údaje o chemickém složení více než 13 tisíc vzorků hornin odebraných na území ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-LITOGEOCH-SER
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
inženýrská geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Volná
litogeochemie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:21.12.2007
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/litogeochemicka_dokumentace/MapServer
Geografické ohraničení
11.9417398653, 48.2339147633, 18.958001434, 51.3547337481
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 10.09.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy