Česká geologická služba
Přihlášení
 

Komplexní radonová informace

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky České republiky.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-KOMPLEX_RADON-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
geohazardy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:15.12.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 10.09.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy