Česká geologická služba
Přihlášení
 

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Kraví hora

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
3D strukturně-geologický model lokality Kraví hora byl vytvořen v SW MOVE verze 2015.2. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Kraví hora včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, důlní mapy, geologické profily, geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-3D-SURAO-KRAVI_HORA_REG
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
Volná
hlubinné úložiště
3D geologický model
Kraví hora
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 2015 - 2017
Typ prostorové prezentace tin
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
Geografické ohraničení
16.185, 49.405, 16.353, 49.478
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089447
email: jan.franek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
pouze s písemným souhlasem SÚRAO
Omezení veřejného přístupu
další omezení
pouze s písemným souhlasem SÚRAO
Distribuční formát SW MOVE 2015.2
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Správa úložišť radioaktivních odpadů
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
tel: +420 221 421 551
email: vondrovic@surao.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 08.08.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy