Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze slouží jako protokol pro vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Tato vyjádření jsou vypracována útvarem Geofond na základě žádostí orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_VYJADRENI_UP-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: GEMET - Concepts, version 3.1: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
státní geologická služba
archivy
územní plánování
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 2016
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/posudky
http://www.geology.cz/extranet/sgs/uzemni-planovani
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/land-use-planning
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_vyjadreni/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Zdeňka Petáková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742150
email: zdenka.petakova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.05.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy