Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapový archiv ČR

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace Mapový archiv ČR umožňuje vyhledat a zobrazit lokalizované zákresy map pro území České republiky, které jsou uloženy v Archivu ČGS. Výsledkem vyhledávání je bibliografická informace a odkaz na náhled naskenované mapy.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-MAP-ARCHIV-SDE-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
archivy
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:31.12.2015
zveřejnění:20.01.2016
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/mapovy_archiv_cr/ (Mapová aplikace )
http://www.geology.cz/extranet/mapy/archiv
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/archive
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Alena Čejchanová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742204
email: alena.cejchanova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 17.05.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy