Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologické zajímavosti České republiky

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace, která je díky geolokaci přes GPS využitelná přímo v terénu, popisuje geologicky zajímavá místa ČR (přes 1300 lokalit) - přirozené geologické výchozy a útvary, jeskyně a krasové jevy, sesuvy a propady, pozůstatky činnosti člověka, zejména těžební, geologické expozice v muzeích nebo přírodě a geoparky. Stručný popis je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Navíc je možné zobrazení vrstev Důlní díla a Dekorační kameny se základními informacemi o znázorněných objektech. Aplikace funguje ve všech moderních webových prohlížečích napříč zařízeními a operačními systémy.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-ZAJIMAVOSTI-SDE-APL-INT
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
Volná
geologická mapa
geologické lokality
jeskyně
geopark
přírodní katastrofy
geologická expozice
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:30.06.2015
revize:03.05.2016
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/zajimavosti (Mapová aplikace )
https://mapy.geology.cz/geosites
https://www.geology.cz/svet-geologie
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
Omezení veřejného přístupu
copyright
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 25.05.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy