Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr sesuvů ČGS – Geofond

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje základní údaje o evidovaných gravitačních pohybech zemského povrchu (sesuvech, proudech, odvalech a blokových posuvech). Registr sesuvů Geofondu ukončil svou činnost k 31.12.2010 a obsahuje celkem 9 323 záznamů - objektů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY_G-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Oblasti ohrožené přírodními riziky
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
inženýrská geologie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 1962 - 31.12.2010
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond_EN/MapServer
http://mapy.geology.cz/sesuvy_geofond/
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/ (mapová aplikace komplexní )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429263
email: oldrich.krejci@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
Distribuční formát SHP 10.2, DBF 10.2
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.05.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy