Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa 1 : 25 000

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace mapového serveru zobrazuje výsledky geologického mapování České republiky v měřítku 1 : 25 000, které probíhá od roku 1999 po současnost. Jedná se o zakryté geologické mapy, další navazující speciální mapy (Nerostných surovin, Geofaktorů životního prostředí), které jsou konstruovány od roku 2008, jsou zatim k dispozici ke stažení v souborech PDF.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOCR25-SDE-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2013
zveřejnění:2013
revize:2014
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/geocr_25/ (Mapová aplikace ArcGIS Serveru )
http://mapy.geology.cz/geocr_25/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/maps25
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 14.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy