Česká geologická služba
Přihlášení
 

Svahové nestability

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace mapového serveru zpřístupňuje svahové nestability (sesuvy aj.) vymapované na území České republiky. Dostupné jsou jak výsledky aktuálního mapovaní ČGS (1 : 10 000), tak i registrační záznamy GEOFONDu. Uživatel má možnost si zobrazit také další geovědní mapové vrstvy: geologickogeomorfolgické jednotky, inženýrskogeologické rajony a mapu náchylnosti ke svahovým nestabilitám.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
inženýrská geologie
státní geologická služba
územní plánování
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2011
revize:2014
revize:03.10.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/ (Mapová aplikace ArcGIS Serveru )
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/svahovenestability/registr
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/landslides
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429263
email: oldrich.krejci@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 24.08.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy