Česká geologická služba
Přihlášení
 

Údaje o území

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zpřístupňuje souhrnné informace pro účely poskytování údajů o území ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) z následujících vrstev: dobývací prostory, chráněná ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje, oznámená důlní díla (stará důlní díla), poddolovaná území, sesuvná území a ložiska nevyhrazených nerostů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-ORP-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
státní geologická služba
územní plánování
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:31.12.2011
revize:2014
revize:15.12.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi (Mapová aplikace )
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=14&cultureInfo=en
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/poskytovani-udaju-o-uzemi
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/land-use-planning
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.05.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy