Česká geologická služba
Přihlášení
 

Významné geologické lokality

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba - Data o významných geologických lokalitách na území České republiky jsou veřejnosti zpřístupněna formou mapové služby typu ArcGIS Server na mapovém serveru České geologické služby.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-LOKALITY-SER
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
geologie
ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
humanGeographicViewer
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality_EN/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
Omezení veřejného přístupu
ochrana duševního vlastnictví
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy