Česká geologická služba
Přihlášení
 

Inženýrskogeologické rajony

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Mapa znázorňuje základní složky geologického prostředí, tříděné na základě podobnosti nebo stejnorodosti těch znaků, které mají význam z hlediska stavební geologie, inženýrské geologie a geotechniky. U hornin a zemin je to především litologické složení, podobné indexové, geomechanické či geofyzikální vlastnosti, zatímco např. stratigrafická příslušnost (stáří) je potlačena. Takto podobné horniny se slučují do rajonů, tedy oblastí se stejnými či podobnými inženýrskogeologickými vlastnostmi. V mapě je vyčleněno celkem 18 rajonů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-IG_RAJONY-SDE
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
inženýrská geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 2007
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:500000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/IG_rajony/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/IG_rajony500/MapServer
https://mapy.geology.cz/geocr500/
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/IG_rajony50/MapServer
https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Petr Kycl
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089486
email: petr.kycl@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SDE Feature Class 10.2
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 26.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Katalog geoprvků Atributy Geohazardy
Související odkazy