Catalogue of CGS library

Katalog publikací v knihovně ČGS zahrnuje informační bázi o knihovním fondu v rozsahu 170 000 knih, 46 českých a 171 zahraničních periodik (stav 1999). Přírůstky v letech 1919-1991 postihují lístkové katalogy, od roku 1992 databáze přírůstků knih a časopisů. Knihovna ČGS má informační gesci v oborech regionální geologie krystalinika, regionální geologie sedimentárních formací, aplikovaná geologie, geologie ložisek nerostných surovin, geochemie životního prostředí, databáze a GIS a služby dokumentační a ediční.
non geographic dataset
https://registry.geology.cz/id/KNIH-KATALOG_PUBL-DTB
Czech
Environment
Geoscientific information
Inland waters
CGS Geoscientific themes: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
built environment/infrastructure/cultural facility/library
science/natural science/earth science/geology
creation: 1990, publication: 2001
1919 - 2002
Vychází z dlouholeté systematické práce knihovny ČGS
Czech Geological Survey
RNDr. Hana Breiterová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089417
email: hana.breiterova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Bibliografický záznam

Constraints

volný přístup v knihovně

Metadata about metadata

7605c580-c580-1605-b2dd-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-09

Coupled Resource