Mineralogical and geological collection

Databáze zahrnuje registr v České republice jedinečných, regionálně-geologicky zaměřených kolekcí, uložených v České geologické službě. Ty sestávají ze vzorků mineralogických (často velmi cenných) i geologických (vzorky hornin, často z již dnes zaniklých lokalit). V minulosti byla část předána na VŠB Ostrava k didaktickým účelům. Nejcennější součástí je Šafránkova kolekce převážně příbramských rudních a kladenských rudních a sekundárních minerálů, dále i kolekce vltavínů (Žebera, Krejčí, Hrabě aj.). Kolekce slouží hlavně jako srovnávací studijní materiál z České republiky, v menší míře obsahují i zahraniční materiál, pocházející zejména ze studijních cest pracovníků ČGS.
dataset
https://registry.geology.cz/id/SBIRKY_VZORKY_MINGEO-DTB
Czech, English
Geoscientific information
CGS Geoscientific themes: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.0:
earth science/geology
earth science/mineralogy
lithosphere/mineral
lithosphere/rock
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2000, revision: 2008
1950-01-01 - 2000-12-31
vector, text table
Czech Geological Survey
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: processor

Data Quality

Sběry, dary ČGS

Constraints

Metadata about metadata

7605c580-c580-1605-9ce5-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-20

Coupled Resource