Paleontological collections (CGS collections)

Databáze představuje registr unikátních paleontologických kolekcí ČGS včetně typového a originálního materiálu. Starší kolekce jsou postupně převáděny do evidence CES Ministerstva kultury ČR, nový materiál je spravován již pouze ve smyslu zákona 122/2000 Sb. a následných předpisů. V databázi jsou průběžně evidovány přírůstky, a je do ní převáděna i kartotéka paleontologických kolekcí, která je přístupná v pracovně oddělení sbírek.
dataset
https://registry.geology.cz/id/SBIRKY_PALEO-DTB
Czech, English
Geoscientific information
GEMET - Concepts, version 3.0:
science > natural science > earth science > palaeontology
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1994, revision: 2010
1850 - now
vector
Tyto exempláře mají celosvětový význam, protože se ně vztahují <Mezinárodni pravidla zoologické nomenklatury> - instituce jsou povinny je chránit a zpřístupňovat je odborné veřejnosti. Při jakékoli systematické práci slouží jako vzor, ke kterému je ostatní materiál přirovnáván, podobně jako je tomu v biologii od vzniku binominální klasifikace (Linné). Ostatní kusy představují důležitý studijní materiál nutný k revizím skupin, biometrickým měřením, paleoekologickým a taxonomickým studiím apod. Řada z nich se stává typy a originály. Jedná se o druhé největší paleontologické kolekce v České republice (po Národním muzeu). Součástí jsou rovněž historické kolekce, které rovněž obsahuji staré typy a originály.paleontologických kolekcí, tvořených typovým a originálním materiálem a vybraným studijním materiálem nevyčíslitelné vědecké ceny, obsahující typy (kusy, na základě kterých byly stanoveny nové druhy) a originály (další vyobrazené kusy).
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: processor

Data Quality

sběry, dary ČGS
Equivalent Scale: 1: 10000

Constraints

Metadata about metadata

7605c580-c580-1605-8297-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-20

Coupled Resource