3D model of the paleo valley of the Svratka riverbed (Doubravník - Borač area)

The 3D model shows the shape of the paleo valley of the Svratka riverbed in the section between the villages of Doubravník and Borač. It allows to separately visualize faults, relief of the Svratka Crystalline complex and the Moravicum (crystalline complex), Neogene sediments and the modeled paleo valley itself. The spatial model of the paleo valley is set in the current relief. The model shows the basic faults that illustrate the overall tectonic complexity of the valley. The 3D model creates a spatial idea of the positions of individual segments of the paleo valley and thus more easily derive the genesis of the investigated valley in the area between Doubravník and Borač.
dataset
https://registry.geology.cz/id/3D-DOUBRAVNIK-SGM
Czech
Geoscientific information
GEMET - Concepts, version 3.1: CGS Geoscientific themes: Spatial scope:
Free:
3D geological model
paleo valley
Moravicum
Svratka Crystalline complex
16.332,49.397,16.398,49.441
creation: 2021-05-01, publication: 2021-08-13
2020 - 2021
tin
Projekt OG MŽP 384200 "Ověření miocénních sedimentů v prostoru silnice II/387 mezi obcemi Doubravník a Borač jako podmiňujícího faktoru stabilitních poměrů" financovaný Ministerstvem životního prostředí a DKRVO/ČGS (2018–2022) 310340 "Publikační zhodnocení vrtných, geofyzikálních a geochemických dat z projektu - Rebilance zásob podzemních vod“ financovaný Českou geologickou službou.
Czech Geological Survey
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089464
email: jan.jelinek@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Mgr. Jan Vít, Dr.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429222
email: jan.vit@geology.cz
Role: processor
Czech Geological Survey
RNDr. Zuzana Skácelová
Erbenova 348/1, Jeseník, 790 01, Česká republika
tel: +420584412081
email: zuzana.skacelova@geology.cz
Role: processor
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429243
email: pavla.petrova@geology.cz
Role: processor
Czech Geological Survey
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429233
email: helena.gilikova@geology.cz
Role: processor
Czech Geological Survey
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

3D model vznikl v rámci projektu OG MŽP 384200 "Ověření miocénních sedimentů v prostoru silnice II/387 mezi obcemi Doubravník a Borač jako podmiňujícího faktoru stabilitních poměrů" financovaného Ministerstvem životního prostředí a DKRVO/ČGS (2018–2022) 310340 "Publikační zhodnocení vrtných, geofyzikálních a geochemických dat z projektu - Rebilance zásob podzemních vod“ financovaného Českou geologickou službou. Umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí, a snadněji tak odvodit genezi zkoumaného údolí v prostoru mezi Doubravníkem a Boračí.
Equivalent Scale: 1: 10000

Constraints

Distribution

Czech Geological Survey
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089464
email: jan.jelinek@geology.cz
Role: distributor

Metadata about metadata

611661db-4930-4f15-95f4-12d50a010852
Czech Geological Survey
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: point of contact
2023-11-27

Coupled Resource