Mining maps

The database contains documentary records of mining maps stored in the archives at the ČGS workplace in Kutná Hora. Since 1990, data on these maps have been processed in a database that has been modified and upgraded many times since its inception.
dataset
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-BANMAP-SDE
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014: INSPIRE code list register 1.0, 2013: CGS Geoscientific themes: Spatial scope:
Free:
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1990
1990 - now
vector
kartotéka
Czech Geological Survey
Mgr. Jolana Šanderová
Dačického náměstí 11/7, Kutná Hora, 274 01, Česká republika
tel: +420327515724
email: jolana.sanderova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Jedná se o mapy, plány a náčrty, které zachycují báňskou tématiku (průzkum, těžba příp. úprava nerostných surovin) a lze je lokalizovat na území České republiky. Naprostá většina map se vztahuje k hlubinnému dolování. Zastoupeny jsou originály i různé kopie map tištěných i rukopisných. Většina map vznikla ve 20. století (téměř 5200), ale jsou zde i mapy z 19. století (více než 1000), 18. století (téměř 350) a z 16.-17. století (téměř 20). Téměř 2400 map není datováno. Naprostá většina map od 16.století až po první polovinu 20. století je psána v němčině, čeština se objevuje až na výjimky od 19. století, ale vyskytují se i mapy v ruštině, angličtině a francouzštině.
Equivalent Scale: 1: 50000

Constraints

Metadata about metadata

60729d00-9d00-1072-b49e-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-08-09

Coupled Resource