Radiometry

This database contains data from radiometric survey. Radiometry means the measurement of the total gamma-ray activity of natural radioactive isotopes on the Earth’s surface, in the past the total exposure rate was measured. The first stage (measurement of exposure rate) was carried out in 1957-1973 using Geiger-Mueller counter; this survey covered the whole territory of the Czech Republic, measured data is stored in [µR/h]. Next stage started in 1976 when total gamma-ray activity was registered simultaneously with gamma-ray spectrometry survey and covers about 60 % of the territory, measured data was stored as total gamma-ray activity [Ur].
dataset
https://registry.geology.cz/id/RAD-DTB
Czech
Geoscientific information
CGS Geoscientific themes: One Geology Europe - Concepts, version 1.0: GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Spatial scope:
Free:
geomagnetic field
CzechGeo
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1957
1957 - 1976
vector
Zpracování výsledků mapování pro vytvoření jednotné geomagnetické mapy ČR.
Czech Geological Survey
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Vladimír Ambrozek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429230
email: vladimir.ambrozek@geology.cz
Role: processor

Data Quality

1) Měření expozičního příkonu probíhalo v letech 1957-1973 s využitím Geiger-Muellerova počítače a pokrývá celé území České republiky; naměřená data jsou uložena v jednotkách [µR/h].
2) Další etapa radiometrie začala v roce 1976 měřením úplné aktivity gama současně s měřením spektrometrie; měření pokrývá asi 60 % území ČR, data jsou uložena v jednotkách [Ur].
Equivalent Scale: 1: 25000

Constraints

Agreement of the Ministry of the Environment

Metadata about metadata

5b0e6049-b12c-4499-a12e-5c230a010852
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-02-20

Coupled Resource