Geoscience codes

Geoscience codes databases.
non geographic dataset
https://registry.geology.cz/codelist/KODY-GEOVEDNI-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: CGS Geoscientific themes:
Free:
litostratigraphy
stratigraphy
regional geology
geophysics
code
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2001
2001 - now
text table
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Ing. Martina Fifernová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089452
email: martina.fifernova@geology.cz
Role: point of contact

Data Quality

Do 2/2020 spravovala RNDr. Pavla Gürtlerová.
2/2020-12/2020 spravovala RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.

Constraints

administrativně omezené, využití v rámci instituce

Metadata about metadata

5200fc75-418c-4bd9-a2a3-063c0a010817
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: author
2021-08-20

Coupled Resource