Catalogue of geohazards

Databáze Katalog geohazardů shromážďuje a poskytuje strukturované informace o potenciálně rizikových geofaktorech působících na území ČR, o nejdůležitějších relevantních datových zdrojích a odkazuje na příslušnou legislativu. Geohazardy jsou popsány a katalogizovány specialisty ČGS podle geovědních disciplín, původu a podmínek vzniku, geografického rozšíření, časového charakteru, souvisejících procesů, společenského vlivu a typu nebezpečí, metod monitoringu apod.
non geographic dataset
https://registry.geology.cz/id/KAT_GEOHAZARD-DTB
Czech
Geoscientific information
Environment
Health
Planning/Cadastre
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2006
2006 - 2007
text table
Katalog geohazardů ČR je součástí Portálu geohazardů Cílem katalogu je shromáždit a poskytnout strukturované informace popisující všechny potenciálně rizikové geofaktory působící na území ČR, nejdůležitější datové zdroje vedoucí k získání informací o zmíněných geohazardech,relevantní legislativu, doporučení, odkazy.
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Katalog geohazardů na území ČR je součástí Portálu geohazardů ČGS.
Byl sestaven v roce 2006 v rámci projektu hrazeného MŽP ČR specialisty ČGS z různých geovědních oborů.

Constraints

Metadata about metadata

51a73def-d900-4c88-87d4-4a8c0a010817
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2021-02-20

Coupled Resource