MICKA_ABSTRACT COMPANY_NAME COMPANY_EMAIL CZ-00025798-CGS_G-VDC-HAL-RUM-SERRegistr rizikových úložných místCZ-00025798-CGS_G-VDC-HAL-RUM-SERBez omezení2012-09-18T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-10-23T00:00:0049.499601332713 12.5352797045205 50.4872512231998 12.5352797045205 50.4872512231998 15.3186141318882 49.499601332713 15.3186141318882 49.499601332713 12.5352797045205
CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-WMSRegistr svahových nestabilitCZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-WMSvolný přístup na internetu2015-11-11T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-10-23T00:00:0048.439035 12.709867 51.183816 12.709867 51.183816 18.924684 48.439035 18.924684 48.439035 12.709867
CZ-00025798-CGS_G-GDO-SDEVrtná prozkoumanostCZ-00025798-CGS_G-GDO-SDEhttp://www.geology.cz/cenik1970T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-10-23T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-00025798-CGS_G-VDC-HAL-RUM-WMSRegistr rizikových úložných místCZ-00025798-CGS_G-VDC-HAL-RUM-WMSBez omezení2012-09-18T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-10-23T00:00:0049.499601332713 12.5352797045205 50.4872512231998 12.5352797045205 50.4872512231998 15.3186141318882 49.499601332713 15.3186141318882 49.499601332713 12.5352797045205
CZ-00025798-CGS_G-VDC-POD-WMSPoddolovaná územíCZ-00025798-CGS_G-VDC-POD-WMSBez omezení2002T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-10-23T00:00:0048.1873553053326 11.6856652922758 51.4960571840313 11.6856652922758 51.4960571840313 19.0509812926251 48.1873553053326 19.0509812926251 48.1873553053326 11.6856652922758
CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-ATOM-INSPIRESesuvy v ČR - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-ATOM-INSPIREhttp://opendata.gov.cz/definition/opendatahttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/stahovaci-sluzby2018T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>Česká geologická službalucie.kondrova@geology.cz2019-10-23T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-00025798-CGS-RADON50-WMSMapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 (GEOČR50)CZ-00025798-CGS-RADON50-WMSBez omezení2012-02-01T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-10-23T00:00:0048.23201 11.939305 51.354768 11.939305 51.354768 18.957832 48.23201 18.957832 48.23201 11.939305
CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-SDE-INSPIRESesuvy v ČR - harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-SDE-INSPIREhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/stahovaci-sluzby2018T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>Česká geologická službalucie.kondrova@geology.cz2019-10-23T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-00025798-CGS_G-GGM-SEIS-LIN-DTBSeismické profilyCZ-00025798-CGS_G-GGM-SEIS-LIN-DTBsouhlas Ministerstva životního prostředí2001T00:00:002003T00:00:002015T00:00:002017T00:00:002003T00:00:002015T00:00:002017T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-10-23T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-00025798-CGS-PUDY50-WMSPůdní mapa 1 : 50 000CZ-00025798-CGS-PUDY50-WMSBez omezení2012-02-01T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-10-23T00:00:0048.239152 12.008832 51.355194 12.008832 51.355194 18.957832 48.239152 18.957832 48.239152 12.008832