MICKA_ABSTRACT COMPANY_NAME COMPANY_EMAIL CZ-00025798-CGS-GM2_5M-WMSRegionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000CZ-00025798-CGS-GM2_5M-WMSBez omezení2012-02-01T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-12-12T00:00:0048.4725683333 11.9266522222 51.1444355556 11.9266522222 51.1444355556 18.9652044444 48.4725683333 18.9652044444 48.4725683333 11.9266522222
CZ-00025798-CGS-LGEOCR500_1GE-WMSČGS Podložní a povrchová geologie - OneGeology-Europe - anglická verzeCZ-00025798-CGS-LGEOCR500_1GE-WMSvolný přístup na internetu2016-06-09T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-12-12T00:00:0048.284317024266805 11.987487463226906 51.12888855918404 11.987487463226906 51.12888855918404 19.131833679595974 48.284317024266805 19.131833679595974 48.284317024266805 11.987487463226906
CZ-00025798-CGS-HG_AS-SERHydrogeologická mapa v oblasti Ašska a Chebska (Geoplasma-CE)CZ-00025798-CGS-HG_AS-SERBez omezeníMetadata (ISO 19139 XML)]]>Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-12-12T00:00:0049.781 11.975 50.402 11.975 50.402 12.766 49.781 12.766 49.781 11.975 CZ-00025798-CGS-CHPODV_AS-SERChemické složení podzemních vod v oblasti Ašska a Chebska (Geoplasma-CE)CZ-00025798-CGS-CHPODV_AS-SERBez omezení2019-12-01T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)]]>Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-12-12T00:00:0049.781 11.975 50.402 11.975 50.402 12.766 49.781 12.766 49.781 11.975 CZ-00025798-CGS-MINERAL_WATER_AS-SERMinerální vody v oblasti Ašska a Chebska (Geoplasma-CE)CZ-00025798-CGS-MINERAL_WATER_AS-SERBez omezeníMetadata (ISO 19139 XML)]]>Česká geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-12-12T00:00:0049.781 11.975 50.402 11.975 50.402 12.766 49.781 12.766 49.781 11.975 CZ-00025798-CGS-PUDY50_RASTR-WMSPůdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)CZ-00025798-CGS-PUDY50_RASTR-WMSBez omezení2019-07-25T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službaolga.moravcova@geology.czČeská geologická službapavla.kramolisova@geology.cz2019-12-12T00:00:0048.239152 12.008832 51.355194 12.008832 51.355194 18.957832 48.239152 18.957832 48.239152 12.008832
CZ-00025798-CGS-DVD_HM_EVROP-DTB-APLGeologické mapy Evropy (1780-1918)CZ-00025798-CGS-DVD_HM_EVROP-DTB-APLBez omezení2004T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službaolga.moravcova@geology.cz2019-12-11T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99
CZ-00025798-CGS-SM28800-GDBStaré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800CZ-00025798-CGS-SM28800-GDBvlastníkem dat je GBA, musí být řádně citovánMetadata (ISO 19139 XML)]]>Česká geologická službalucie.kondrova@geology.cz2019-12-11T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99 CZ-00025798-CGS-MAP-ARCHIV-SDE-APLMapový archiv ČRCZ-00025798-CGS-MAP-ARCHIV-SDE-APLBez omezení2015-12-31T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službaolga.moravcova@geology.cz2019-12-11T00:00:0048.253 11.99 51.247 11.99 51.247 18.91 48.253 18.91 48.253 11.99
CZ-00025798-CGS-MAP_ARCHIV-DTB-APLMapový archivCZ-00025798-CGS-MAP_ARCHIV-DTB-APLBez omezení2015T00:00:00Metadata (ISO 19139 XML)
]]>
Česká geologická službaolga.moravcova@geology.cz2019-12-11T00:00:00-90 -180 90 -180 90 180 -90 180 -90 -180