Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-RADON50-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
geochemie
geofyzika
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
Volná
EGDI
CzechGeo
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1999
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/radon/
http://mapy.geology.cz/radon_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/default1.htm (CD )
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon
http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-CD-ROM-p25019c91c114.html
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50_en/MapServer
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/radon
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085205
email: ivan.barnet@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
licenční ujednání
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
legálně omezeno (smlouvou se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko)
Distribuční formát SHP none
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Katalog geoprvků
Související odkazy