Česká geologická služba
Přihlášení
 

Chemismus povrchových vod

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze výsledků analýz povrchových vod pro mapy chemismu vod edice účelových map 1 : 50 000 (Majer - Veselý et al.) pro území celé České republiky.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GCHPV-DTB
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
věda > chemie > chemie prostředí životního
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
hydrogeologie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 01.01.1985 - 31.12.1998
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-v-meritku-1-50-000/Mapy-geochemie-povrchovych-vod-c91c128c134.html
https://mapy.geology.cz/geocr50/
http://mapy.geology.cz/geocr_50_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/app/povrch_vody/povrch_vody.pl?tt_=p
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG_povrchove_vody/MapServer
Geografické ohraničení
11.868981048235, 48.3284053153, 19.10315678424, 51.520801486429
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Vladimír Majer, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085332
email: vladimir.majer@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát DBF nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy