Česká geologická služba
Přihlášení
 

Sbírky ČGS - Databáze vrtných jader uložených v ČGS

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze představuje registr vrtů uložených ve skladech hmotné dokumentace České geologické služby a dílčí databázi vrtů předaných Geofondu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-VRTY-DTB
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hmotná dokumentace
Volná
vrt
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1950
Typ prostorové prezentace textová tabulka
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://www.geology.cz/app/vrty/vrty.pl?tt_=p
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát DBF
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.12.2014
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy