Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr svahových nestabilit

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze (SDE) Registru svahových nestabilit obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách (sesuvech, proudech, řícení apod.). Sesuvy samotné jsou děleny na aktivní, dočasně uklidněné a uklidněné. Databáze je založena na terénně ověřených zákresech svahových nestabilit v měřítku 1 : 10 000 a jejich strukturovaném popisu, včetně fotodokumentace. Aktuálnost, odbornost uložených dat a jejich zpracování je udržováno specialisty ČGS pod vedením správy registru.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
územní plánování
geohazardy
inženýrská geologie
Volná
svahové nestability
sesuv
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1976
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Odkazy
http://www.geology.cz/app/pasport/viewdbs.pl (mapová aplikace - prohlížecí )
http://www.geology.cz/app/pasport/ (mapová aplikace - vkládací )
https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/ (mapová aplikace komplexní )
http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer (mapová sužba - cgs )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability_EN/MapServer
http://www.geology.cz/svahovenestability
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_mapovani_svahove_nestability/MapServer
https://micka.geology.cz/records/5b31f2ee-968c-461d-8132-0df00a010852?language=cze
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429263
email: oldrich.krejci@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., DWG ?, DXF ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 26.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy