Česká geologická služba
Přihlášení
 

ASGI - archiv zpráv a posudků

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace ASGI umožňuje jednotný přístup a parametrické vyhledávání záznamů o nepublikovaných zprávách a posudcích uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou archivu Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) a odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost. Kromě detailní informace o jednotlivých zprávách a posudcích nabízí u digitalizovaných dokumentů i jejich náhled. Dostupné jsou též záznamy o některých dokumentech uložených v archivech jiných geologických organizací.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-ASGI-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
ISO 19119:
Prohlížeč katalogu
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
archivy
státní geologická služba
GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:1999
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geofond.cz/wasgiv/ (databázová aplikace (CS) )
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/archivy/archiv-geofond/asgi
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives/geofond-archive
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Milada Hrdlovicsová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742209
email: milada.hrdlovicsova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 11.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy