Česká geologická služba
Přihlášení
 

Dekorační kameny

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zpřístupňuje veřejnosti na mapovém serveru České geologické služby data o dekoračních kamenech v České republice.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-DEKOR-SER
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
dekorační kameny
hornina
místo těžby
místo použití
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals 4EU
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávací a popularizační
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089554
email: barbora.dudikova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 05.03.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků Dekorační kameny v ČR - atributy
Související odkazy